image

Regio Foodvalley rijdt op waterstof

Toyota Mirai geleverd aan Regiokantoor in Ede

Heel toepasselijk werd tijdens de bijeenkomst ‘Werkplaats Waterstof Innovatie & Businesscases’ de Toyota Mirai in ontvangst genomen door Wethouder Engbert Stroobosscher. Deze 8e bijeenkomst stond in het teken van innovatie over de gehele waterstofketen. Van het opwekken tot aan het gebruiken van waterstof voor verschillende doeleinden. De Toyota Mirai sluit hier als ‘gebruiker’ van waterstof perfect bij aan.  

Duurzaam, veilig & schoon

Innovaties in de waterstofketen volgen elkaar in rap tempo op, waardoor ook de mogelijkheden voor de eindgebruiker toenemen. De Toyota Mirai, een waterstofauto laat zien hoe mooi een duurzame toekomst kan zijn. Waterstof is een schone energiedrager die duurzaam geproduceerd kan worden en breed toepasbaar is. Niet voor niets investeren overheden en bedrijven fors in waterstof.

Ook Regio FoodValley investeert in een schonere toekomst. Directeur Regio Foodvalley, Arjen Droog: “Ik ben trots dat wij als organisatie met een waterstofauto gaan rijden. De waterstofauto wordt ingezet als deelauto. Daarmee rijden wij schone zakelijke kilometers die anders met een benzine- of dieselauto worden gereden. De waterstofauto stoot geen CO2 maar waterdamp uit en zo dragen we bij aan schonere lucht”. 

Waterstof als brandstof

Waterstof is een alternatief voor fossiele energiedragers zoals aardgas, benzine en olie. In de mobiliteit wordt waterstof omgezet naar elektriciteit. Door zuurstof aan waterstof toe te voegen wordt waterstof omgezet in elektriciteit en water. Bij deze schone brandstof wordt alleen water uitgestoten. 

In Amersfoort wordt hard gewerkt aan een waterstof tankstation. Hiermee zal ook de infrastructuur voor het gebruik van waterstof toenemen, en dit is belangrijk! Wethouder Engbert Stroobosscher, bestuurlijk verantwoordelijk voor het thema mobiliteit in de Regio FoodValley benadrukt dit: “Er rijden nu nog weinig voertuigen op waterstof en Regio Foodvalley wil bijdragen aan het opstarten van een regionale waterstof economie. Als meer mensen op waterstof gaan rijden, breng je de markt en de benodigde infrastructuur op gang.” 

Daarnaast kan waterstof ook dienen als buffer voor duurzame energie. Zo kan je de energie tijdelijk opslaan om op een later moment te gebruiken. Zo kan de duurzame elektriciteit in de zomer worden geproduceerd en opgeslagen in waterstof om in de winter op dagen met weinig zon en wind de energie weer uit waterstof te halen en te gebruiken. Alle toepassingen van waterstof bij elkaar opgeteld beschikken we al over vele mogelijkheden met waterstof. 

Energietransitie

Hoewel de transitie naar 100% duurzame energie vele uitdagingen kent gaat deze onverminderd door. Dit is van groot belang om klimaatverandering tegen te gaan en in te spelen op de beschikbaarheid van fossiele brandstoffen en de afhankelijkheid van internationale energieleveranciers. 

De opkomst van waterstof en innovaties in de waterstofketen zullen een positieve invloed hebben op de energietransitie. Overheden en bedrijven investeren in waterstof, met als doel het aandeel groene energie in de totale energievraag blijvend te laten stijgen. Wanneer Nederland volledig draait op groene energie kan niemand exact voorspellen, maar dit is wel het beeld voor de toekomst.

Wil je meer weten over de duurzame mogelijkheden om het gebied van mobiliteit voor jouw bedrijf? Of wil je meer te weten komen over zakelijke lease? Neem dan contact met ons op.